top of page

近年吃玩樂已成為團隊建設、退修最受歡迎的項目,但年復年
卻發現太快樂,也許是一種負擔。人們說,把時間放在什麼地
方,就會有怎樣的得著。有沒有想過把相聚時間投資在團隊身
上?

自由空間的工作團隊,擅長將藝術手法(戲劇、音樂及創作等)
應用於人本服務當中,嘗試用不同媒介作溝通,讓同事之間有
新的體會。在繁忙工作中,容讓大家有一個被照顧的空間。

 


Team Building 食自助餐,食完大餐同事感情真係增進好多呀!#係愛呀體重都係添!年年大餐食咁多,試下新嘢又如何?有啲合作,有啲溝通,老闆又鍾意,又有反思,又懶有意思,同事又鍾意hea 玩又得,認真玩又得、食花生又得、做主角又得!係唔係心思思想試試呢?

bottom of page